Zaklade

  • Vođenje upravnog postupka upisa u Registar zaklada; potrebno je dostaviti: Zahtjev za upis u Registar zaklada (Obrazac broj 2), upravna pristojba u iznosu od 35,00 Kn državnog biljega, akt o osnivanju zaklade javnobilježnički ovjeren, odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade, odluka o imenovanju članova tijela upravljanja zaklade, preslika osobnih iskaznica osoba ovlaštenih za zastupanje, zapisnik o radu sa odlukama, dva primjerka statuta Zaklade

  • Vođenje upravnog postupka upisa promjene u Registar zaklada; dostaviti: zahtjev za upis promjena u Registar zaklada 2x, upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn državnog biljega, zapisnik o radu sa odlukama tijela zaklade, nadležnog za donošenje odluke, preslike osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje