Županijske tvrtke i ustanove

Sukladno ovlastima Karlovačka županija osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju.