O nama

Adresa: A. Vraniczanya 2, Karlovac
Telefon: 047/666-101; 666-146
Telefaks: 047/666-261; 666-263
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnik : Branko Zoretić, mag.oec

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnost: Ured župana obavlja stručne i administrativno tehničke poslove u svezi protokola, odnosa s javnošću, unapređenja rada lokalne samouprave, suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnim tijelima, informatizacije upravnih tijela te gospodarenja imovinom Županije.

U Uredu župana obavljaju se poslovi podijeljeni u sljedeće grupe:

  • poslovi podrške radu župana i njegovih zamjenika
  • poslovi protokola, organizacije manifestacija, obilježavanje značajnih datuma i obljetnica, poslovi odnosa s javnošću
  • uređivanje i vođenje internet stranice Karlovačke županije
  • poslovi međuregionalne i međunarodne suradnje
  • poslovi javne nabave
  • poslovi informatičke potpore svim županijskim upravnim tijelima