O nama

Pročelnica Upravnog odjela: Ines Pavlačić, dipl.iur.
Adresa: Križanićeva 11, 47000Karlovac
Telefon: 047/666-240
E-mail  adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Urednovno vrijeme za rad sa strankama:

KARLOVAC: ponedjeljak, srijeda, petak 8:00-13:00 sati 

DUGA RESA: ponedjeljak, srijeda, petak 8:00-13:00 sati

SLUNJ: ponedjeljak, srijeda, petak 8:00-13:00 sati

OGULIN: ponedjeljak, srijeda, petak 8:00-13:00 sati

OZALJ: ponedjeljak, srijeda, petak 8:00-14:00 sati

VOJNIĆ: utorak, četvrtak 8:00-14:00 sati

 

Djelatnost Upravnog odjela:

  • unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registru životnog partnerstva te izdavanje podataka iz istih, verifikacija upisa u državnim maticama, pripreme poslova sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva, stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske
  • vođenje dijela registra birača
  • promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama
  • davanje podataka iz evidencije nadležnim službama
  • obnova, potpora za popravak i potpora za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata
  • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
  • odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći
  • vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenih u predstavničkim tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

 

Odsjek za izvlaštenja

Upravni odjel za opću upravu obavlja i poslove određene zakonom koji se odnose na izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje), provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje, davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji, donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja, određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave, u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište, utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, područje vlasništva i stvarnih prava, donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, obavljanje i drugih poslova iz navedenog područja koji su stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.