Zamjenici župana Karlovačke županije

Dejan Mihajlović

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-140

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Zamjenik županice Karlovačke županije

Vesna Hajsan Dolinar

Vesna Hajsan Dolinar

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: Tel: 047/666-100

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Zamjenica županice Karlovačke županije


Ured županice

Branko Zoretić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-110

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Pročelnik Ureda župana

Bruno Bajac

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-141

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Viši savjetnik za pravne poslove - tajnik Županijske skupštine

Ivana Mihalić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-131

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Viša stručna suradnica za pravna pitanja

Kristina Milašinčić

Križanićeva 11

tel: 047/666-113

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za financije i udruge

Mirjana Pinušić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-130

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Referentica za pripremu sjednica

Slavica Klarić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-133

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša referentica za analitičko planske poslove

Tihana Ivasić

Križanićeva 11

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-132

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Viša referentica za udruge


Odsjek za opće poslove, protokol i odnose s javnošću

Bernardo Pahor

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-146

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Voditelj odsjeka

Ivana Basarac

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-100

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

Ivana Kolić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-102

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

Ivana Rumenović Novinić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-166

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

Josip Ribar

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-155

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Viši stručni suradnik za poslove zaštite na radu, vatrogastvo i razminiranje

Valentina Resovac

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-102

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Voditeljica projekta Interreg Italy - Croatia STREAM


Odsjek za informatiku i uredsko poslovanje

Matija Palalić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-154

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Voditelj odsjeka

Damir Hlaj

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-244

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Stručni suradnik za informatiku

Mirjana Leš

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-143

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Referent za poslove pisarnice

Nevenka Okičić Pleš

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-200

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Referent za poslove pisarnice

Miljenka Vučić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/522-348

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Referent za poslove pisarnice – mjesto rada Ogulin

Ruža Pleš

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-145

http://www.kazup.hr

Namještenik za poslove pisarnice

Drago Tropčić

tel: 047/666-137

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za uredsko poslovanje

Bruno Dujmović

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-153

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Stručni referent za informatiku i digitalizaciju


Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove

Sanja Sila

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-285

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Voditeljica Odsjeka za javnu nabavu i tehničke poslove

Željka Mlikan

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-225

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Savjetnica za gradnju  i održavanje

Anita Tomić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-258

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Viši referent za javnu nabavu


Pododsjek za tehničke i pomoćno tehničke poslove

Nives Matan

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-147

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Voditeljica Podosjeka za tehničke i pomoćno tehničke poslove

Nada Medved

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-145

Čistačica

Ljiljana Šaban

Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/656-333

Čistačica

Željko Stepić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-149

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Vozač

Damir Stojković

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-149

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Portir-domar

Tihomir Trgovčić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-149

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Portir-domar

Jasmin Filipčić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-111

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Portir-telefonista

Dalibor Rade

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/656-333

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Portir-telefonista