Udruge

  • Vođenje upravnog postupka upisa u Registar udruga Republike Hrvatske, dostaviti: Zahtjev za upis u registar udruga (Obrazac broj 1) 2x, upravna pristojba u iznosu 35,00 Kn državnog biljega, Statut 2x, Popis osnivača i preslike osobnih iskaznica osnivača, Zapisnik sa osnivačke sjednice Skupštine sa odlukama o osnivanju, o pokretanju postupka za upis i imenovanju osobe ovlaštenih za zastupanje

  • Vođenje upravnog postupka upisa promjene u Registar udruga Republike Hrvatske: u roku 60 dana od dana nastanka promjene dostaviti Zahtjev za upis promjena u Registar udruga 2x (Obrazac broj 3), Zapisnik sa održane sjednice, odluke o nastalim promjenama te preslike osobnih iskaznica osobe ovlaštene za zastupanje ili likvidatora.

Oba postupka vode se sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19)