Vijesti     -     Kontakti

Požar u Bariloviću uzrokovao velike materijalne štete

goran fZbog učestalih požara koji su se u posljednje vrijeme dogodili na području Karlovačke županije, a najveći od njih sa ogromnom štetom se dogodio sinoć na području općine Barilović, županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin, županijski vatrogasni zapovjednik Goran Franković te voditelj ispostave Hrvatskih šuma u Karlovcu Marin Svetić osvrnuli su se na spomenute događaje i uputili apel građanima.

Županica Martina Furdek-Hajdin je ovim putem poručila: "Prije svega zahvaljujem našim vatrogascima što vrijedno i odgovorno interveniraju kod svakog požara i spriječavaju da se ne dogode još veće štete. Međutim, zaista je na odgovornosti svakoga od nas da do toga ni ne dođe. Karlovačka županija donijela je Odluku o provedbi mjera kojima se sprječava nastanak i širenje požara na otvorenom području, kojih se dio naših građana savjesno pridržava, ali dio je onih koji se oglušuju na to. Uz apel građanima na odgovornost i savjesnost, apeliram i na načelnike lokalnih stožera i lokalna vatrogasna društva da idu u redovite ophodnje."

Jučerašnji požar koji se dogodio na području općine Barilović, jedan je do najvećih u posljednih mjesec dana, ističe županijski vatrogasni zapovjednik Goran Franković:"Podignut je stupanj pripravnosti i pojačat ćemo motrenje na području Karlovačke županije jer  smo uvidjeli da apel nije dovoljan već moramo pokrenuti i represivne mjere protiv počinitelja požara. Naime požari, u ovakvoj situaciji sušnog perioda su ekstremni , traže puno snaga  i sredstava i uzrokuju veliku materijalnu štetu. Spriječimo da se ne dogode još veće materijalne štete, ali i ljudski gubitci."

Požar na području općine Barilović zahvatio je oko 600 hetara površine, od toga je procijenjeno oko 150 ketra šume.

Voditelj Ispostave Hrvatskih šuma u Karlovcu Marin Svetić naglasio je da su nastradale smrekove i borove šume,20 godina starosti te da će štete biti milijunske. " Sva muka i trud šumara u zadnjih deset godina je otišao u pepel u par sati šumskog požara. Htio bih se zahvaliti svim vatroagscima grada Karlovac, Karlovačke županije, a posebno svojim šumarima koji su nadljuskim snagama spriječili da se požar ne proširi na dio područja koji bi teško obraniti, a tada bi štete bile još i veće."

Apeliramo na sve žitelje Karlovačke županije da se pridržavaju ovih mjera jer samo odgovornim ponašanjem možemo spriječiti požare i tako zaštititi ljudske živote i imovinu. U slučaju pojave požara, odmah nazovite broj 193, 192 ili 112.

Digitalna transformacija provedbe javnih poziva i natječaja Karlovačke županije

dtRadi stjecanja odgovarajućih znanja o korištenju digitalne platforme za sportske udruge koje se financiraju proračunskim sredstvima KŽ, a temeljem provedenog Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekta javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2022.g. održana je edukacija Digitalno pravdanje sredstava. Edukaciju su provodili stručni edukatori tvrtke Fortis Labor d.o.o. U ime Zajednice športova Karlovačke županije nazočili su predsjednik Želimir Feitl i tajnik Zoran Vuičić. Za sudionike edukacije koji nisu bili u mogućnosti doći u dvoranu osigurano je praćenje edukacije online putem ( Microsoft teams ) .
Cjelokupno poboljšanje učinkovitosti poslovanja županijske uprave utemeljeno je na korištenju IKT i integriranih pametnih rješenja, a Karlovačka županija u tu svrhu donijela je Strategiju razvoja pametne županije. 
U skladu sa Strategijom, Karlovačka županija je u 2021.g. započela sa digitalnom transformacijom provedbe svih javnih poziva i natječaja Županije, što je uvelike olakšalo prijavu svim korisnicima potpora. Prijave na javne pozive i pravdanje sredstava vrši se isključivo putem digitalne platforme. Na ovaj način omogućena je korisnicima jednostavnija i lakša aplikacija svojih programa i projekata, a dugoročno se promiče i ekološki pristup Karlovačke županije u poslovanju, ukidanjem opsežne papirologije. Sve sportske udruge kojima su nakon provedenog javnog poziva odobrena sredstva puno će jednostavnije i brže računima pravdati te iznose, a Zajednica športova Karlovačke županije i Karlovačka županija će u realnom vremenu znati koliki je iznos kome dodijeljen te koliko je tko opravdao. Ovim projektom, upravo zahvaljujući digitalizaciji procesa, dižemo transparentnost na još višu razinu i građanima jamčimo potpuni uvid u trošenje proračunskih sredstava dodijeljenih udrugama putem javnih poziva. - istaknula je županica Martina Furdek-Hajdin

 

Karlovačka županija nastavlja ulagati u gospodarske djelatnosti, objavljena 4 javna poziva

Sudjeluj u javnom savjetovanjuNakon provedenih javnih savjetovanja, od ponedjeljka 21.ožujka pa sve do 21.travnja,  2022.godine raspisani su javni pozivi za programe UO za gospodarstvo: Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2022. godini, Javni poziv za sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode Udruge na području Karlovačke županije u 2022. godini, Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenje turizma Karlovačke županije u 2022. godini, Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unaprjeđenja gospodarstva Karlovačke županije u 2022. godini. 

Pročelnica UO za gospodarstvo Ana Valić predstavila je  Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2022. godini.  U proračunu Karlovačke županije osigurano je 1.600.000,00 kn. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave sa područja Karlovačke županije, koje su Odlukom o razvrstavanju jedinicalokalne i područne (regionalne)samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstane u I., II., III. i IV.skupinu. Sufinanciranje je predviđeno kroz sljedeće mjere: Mjera 1. Izrada studijske i/ili projektno-tehničke dokumentacije za kapitalne gospodarske i infrastrukturne projekte, koji se u narednom periodu planiraju prijaviti na dostupne mehanizme financiranja, Mjera 2. Unapređenje prometne infrastrukture i Mjera 3. Unapređenje infrastrukture javnog prijevoza putnika. 

Voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i poduzetništvo Ružica Škugor predstavila je Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unaprjeđenja gospodarstva Karlovačke županije u 2022. godini. Predmet Javnoga poziva za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenja gospodarstva Karlovačke županije u 2022. godini je dodjela bespovratnih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu za sufinanciranje kroz sljedeće mjere: Mjera A - Organizacija gospodarskih događanja, manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva (prijavitelji: Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Karlovačke županije, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Karlovac, Hrvatski zavod za zapošljavanje), Mjera B - Potpore subjektima malog gospodarstva (prijavitelji: mikro, mali i srednji subjekti sa sjedištem u Karlovačkoj Županiji). Navedene su i podmjere: Podmjera 1. Sufinanciranje dokumentacije za nove investicije, Podmjera 2. Sufinanciranje nastupa na sajmovima, Podmjera 3. Sufinanciranje opreme za rad, Podmjera 4. Sufinanciranje edukacije poduzetnika, obrtnika i zaposlenih, Podmjera 5. Sufinanciranje marketinga i promocije, Podmjera 6. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete i zaštitu intelektualnog vlasništva,Podmjera 7. Sufinanciranje razvoja i primjene inovacija Podmjera 8. Sufinanciranje tehnologija koje promiču tzv. zeleno gospodarstvo. Za ovaj javni poziv osigurano je ukupno 800.000,00 kuna. Ovaj javni poziv otvoren je od 24.ožujka do 30.studenoga 2022., odnosno do iskorištenja sredstava.

Javni poziv za sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode Udruge na području Karlovačke županije u 2022. godini predstavila je viša savjetnica  za razvoj i EU fondove Marija Sertić. Udruge mogu prijaviti program za sljedeća područja: Poduzetništvo, Zaštita potrošača, Poljoprivreda, Turizam, Zaštita i zbrinjavanje životnja. 

Zadnji predstavljeni javni poziv bio je Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenje turizma Karlovačke županije u 2022. godini, o kojem je govorio viši stručni suradnik za turizam Tomislav Lokmer.  U proračunu je osigurano 1.200.000,00 kuna po ovom pozivu. Sufinanciranje je omogućeno kroz sljedeće mjere: Mjera 1. Uređenje, opremanje i označavanje objekata/sadržaja u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture, Mjera 2. Izrada projektne dokumentacije za objekte/zahvate javne turističke infrastrukture, Mjera 3. Potpore turističkim manifestacijama na području Karlovačke županije.

Prijave za sve spomenute javne pozive podnose se isključivo elektronskim putem, a upute za prijavitelje i sam teskt javnog poziva objavljeni su na službenim stranicama Karlovačke županije : Javni pozivi

Održan sastanak župana s Vladom RH na temu događanja u Ukrajini

viber slika 2022 03 23 13 15 26 499U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, u srijedu, 23. ožujka održan je sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića sa županima, predstavnicima Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Hrvatske zajednice općina te predstavnicima Međuresorne radne skupine na temu provedbe aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine. U ime Karlovačke županije, sastanku je nazočila županica Martina Furdek Hajdin. 

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković izvijestio je kako je, prema posljednjim podacima, u Hrvatsku ušlo 9.357 raseljenih osoba iz Ukrajine, od čega je 4.556 žena, odnosno 48,7%, zatim 1.172 muškaraca, odnosno 12,5%, te 3.629 djece, odnosno 38,8%.

"Sve ovo zahtijeva dobru pripremu i organizaciju. Hrvatska je prije 30-ak godina brinula ne samo o vlastitim prognanicima iz tada okupiranih područja, nakon Miloševićeve velikosrpske agresije na Hrvatsku, nego i o brojnim izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, kao i Hrvatima koji su napuštali Srbiju", rekao je.

Sada, dodao je, djelujemo na temelju tih iskustava, kada smo pokazali veliku solidarnost, a ona se očituje i danas i u potpori javnosti i u političkim stavovima prema ukrajinskom narodu i Ukrajini koja je žrtva agresije. "To je prijateljski narod koji izrazito pati u ovom trenutku i mi mu želimo pomoći", poručio je.

Otvorena web stranica na ukrajinskom jeziku "Hrvatska za Ukrajinu" i besplatna telefonska linija 114
 

Dodao je kako je Vlada u tom kontekstu poduzela niz akcija – od potpore u segmentima civilne zaštite, do tehničke, humanitarne, vojne i diplomatske pomoći te istaknuo da će nastaviti pomagati svim mogućim sredstvima daljnju opstojnost Ukrajine, pogotovo u humanitarnom smislu.

"Hrvatska je bila na pravoj strani i povijesti i međunarodnoga prava i onih vrijednosti koje su utemeljene u našem Ustavu i koje su univerzalne vrijednosti koje dijelimo", poručio je. 

Što se tiče današnjega sastanka, premijer Plenković kazao je kako je njegov cilj rasprava o tome što se može poboljšati u postojećoj strukturi.

Dodao je da je uspostavljena i web stranica "Hrvatska za Ukrajinu" na ukrajinskom jeziku, koja sadrži sve korisne informacije za prihvat i zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine, ali i informacije za sve koji žele pomoći raseljenom stanovništvu Ukrajine, a otvorena je i besplatna telefonska linija – 114.

"Koordinacija kroz civilnu zaštitu, Crveni križ, jedinice lokalne i područne samouprave, osiguravanje zdravstvene skrbi, socijalne skrbi, a kroz institut privremene zaštite govorimo o što lakšoj integraciji Ukrajinaca na hrvatsko tržište rada, o predškolskom odgoju za djecu, o uključivanju u školski sustav", naveo je.

Svi su ti elementi, smatra premijer Plenković, dobro postavljeni i sada se trebaju samo perfektuirati na razini koordinacije središnje vlasti, županija, gradova i općina te svih nadležnih tijela i institucija.

Posebno je važno, istaknuo je, pitanje smještaja te najavio da će se odluka o pokrivanju troškova toga smještaja naći i na današnjoj sjednici Vlade.

"Cijelo vrijeme vodimo cjelovitu, zaokruženu politiku dobrodošlice, solidarnosti i prihvata ukrajinskih izbjeglica s dignitetom jer to je ono što smo dužni napraviti i što želimo učiniti", poručio je.

Izvor: Vlada RH

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost