Planski poslovi i zaštita okoliša

VAŽNI DOKUMENTI:

Program zaštite zraka u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2017.-2021.godine
- Prostorni plan Karlovačke županije 
- Stručna podloga zaštite prirode Karlovačke županije 
- Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013.-2016. godine
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije - Hidrogeološko podloga 
- Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije - Idejno rješenje:

Plan gospodarenja otpadom Karlovačke županije
Program zaštite okoliša Karlovačke županije 2018. - 2022. godine
Odluka o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Kosanović vrelo na području Karlovačke upanije, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

E-nekretnine:

Izvješće o tržištu nekretnina za 2020. godinu za područje Karlovačke županije

Izvješća o izvršenju Planova gospodarenja otpadom:

Izvješće o izvršenju Planova gospodarenja otpadom za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju Planova gospodarenja otpadom za 2018. godinu
Izvješće o izvršenju Planova gospodarenja otpadom za 2017. godinu

AŽURIRANO Predložak za izradu Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

OBRASCI:

Dozvola za gospodarenje otpadom:

Popis Očevidnika oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom
Podnošenje zahtjeva za upis u Očevidnik za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom