Osoba zadužena za nepravilnosti


Bruno Bajac, mag. iur.

tel. 047 / 666 141
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN broj 78/15, 102/19) župan Karlovačke županije imenovao je osobu zaduženu za nepravilnosti u Karlovačkoj županiji.

Sukladno članku 8. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN br. 78/2020) osoba za nepravilnosti obvezna je:

a) za svaku zaprimljenu prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti

b) obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti

c) procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti

d) odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru

e) predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti

f) pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima

g) pripremiti godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima

 

Nepravilnost je nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta institucije, koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama, te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru.