Kultura

Rezultati Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2021. godinu

            Na temelju članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 40/98, 27/93,  38/09), članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 23/20) i članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 40/15) zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Karlovačke županije donijela je

O D L U K U

o dodjeli financijskih potpora programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2021. godinu.

Tekst Odluke dostupan je ovdje.

Popis prihvaćenih programa i popis odbijenih programa sastavni je dio Odluke u Privitku 1, koji je dostupan ovdje.


Provedba Programa javnih potreba u kulturi, obrasci:


Osnivanje kazališta, obrasci:


Upisnik knjižnica: