Kontakti

Pročelnica:


Ines Pavlačić

Tel: 047/666-240
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Maja Matoš

tel: 047/666-240

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Administrativni tajnik

Anita Mačečević Miletić

tel: 047/666-248

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za opću upravu i povrat imovine

Valentina Jardas

tel: 047/666-249

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za obnovu i povrat imovine


MATIČNI URED KARLOVAC


E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno mjesto: referent - matičar

Anamarija Ban Radočaj

tel: 047/666-242

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Jasminka Špoljarević

tel: 047/666-247

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Željka Lukačić

tel: 047/666-246

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Jadranka Ferenac

tel: 047/666-243

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
MATIČNI URED OZALJ


Božena Kranjčec

tel: 047/731-232

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
MATIČNI URED DUGA RESA


Mirko Marc

tel: 047/844-505

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ljiljana Lesić

tel: 047/844-505

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
MATIČNI URED OGULIN


Blanka Gračanin

tel: 047/531-052

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Svjetlana Vukelić

tel: 047/531-052

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
MATIČNI URED SLUNJ


Marijana Župan

tel: 047/777-200

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mirjana Butina

tel: 047/777-200

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
MATIČNI URED VOJNIĆ


Matičarstvo

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel: 047/883-003 047/666-240

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


ODSJEK ZA IZVLAŠTENJA


URED U KARLOVCU

Nedeljka Tatalović

tel: 047/666-236

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditeljica odsjeka

Silvana Magdić

tel: 047/666-163

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dina Videnić

tel: 047/666-235

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za izvlaštenja

Jasna Anušić

tel: 047/666-232

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za izvlaštenja

Silvio Turkalj

tel: 047/666-231

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za izvlaštenja

Renata Košutić

tel: 047/666-238

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referent za imovinsko pravne posloveURED U OGULINU

Adresa: Ulica Bernardina Frankopana 11, 47300 Ogulin
Telefon: 047/522-922

Larisa Pavičić

tel: 047/522-790

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za izvlaštenja

Marko Mavrović-Pašalić

tel: 047/522-250

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za izvlaštenja