Kontakti

Pročelnica:  


Maja Vučinić-Knežević

Tel: 047/666-224
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Danijela Palaić

tel: 047/666-256

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša referentica za zdravstvo i humanitarnu pomoć

Andreja Maradin

tel: 047/666-255

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša referentica za stambeno zbrinjavanje

Ninoslav Plavetić

tel: 047/666-156

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za zdravstvo

Maja Matijević

tel: 047/666-129

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni referent za hrvatske branitelje i zdravstvo

Fran Đurđević

tel: 047/666-152

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za zdravstvo

Marina Stoičić (zamjena Ivana Žunac)

tel: 047/666-178

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za socijalnu skrb

Martina Kostolanji Gregurić

tel: 047/666-230

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za pripremu projekata za zdravstvenu i socijalnu skrb

Karmen Martišković

tel: 047/666-252

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Marina Uđbinac Stupljanec

tel: 047/666-250

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Vesna Jagodić

tel: 047/666-253

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referent za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Ines Tomas

tel: 047/666-257

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za stambeno zbrinjavanje i humanitarnu pomoć


Izdvojeno mjesto rada - Duga Resa

Đurđica Brozović

tel: 047/844-233

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
Uredovni dani:  ponedjeljak, srijeda i petak, od 8 - 13 sati

Izdvojeno mjesto rada - Ogulin

Pavica Murić

tel: 047/522-301

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referent za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Izdvojeno mjesto rada - Slunj

Jelena Tomašević

tel: 047/777-548

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referent za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji